Over de makers

Het agrarische bedrijfsleven heeft het initiatief genomen om samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (LNV) de Onderzoeksagenda Varkenshouderij op te zetten en van financiering te voorzien. 

De sector vindt het belangrijk dat de resultaten van dit onderzoek worden gedeeld en toegepast door varkenshouders. Daarnaast wil de sector iedereen die geïnteresseerd is in de vooruitgang die de varkenshouderij boekt, informeren. Deze website is een van de manieren om deze informatie te verspreiden.