Vitale varkens

Vitale varkens zijn de basis voor een gezonde varkenshouderij. De Nederlandse varkenshouderij werkt continu aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de varkens. Betere varkensvoeding, vernieuwing in huisvesting en houderij, verbetering van het stalklimaat en minder ingrepen. Daarnaast maken varkenshouder steeds meer gebruik van innovaties door data te verzamelen waarmee ze nog alerter kunnen reageren op de gezondheid van hun dieren en de voedselveiligheid kunnen garanderen. 

Onderzoek & innovatie 

De varkenshouderij doet onderzoek naar maatschappelijk relevante onderwerpen waar varkenshouders en burgers graag een oplossing voor hebben. Zoals vitale biggen, lange  krulstaarten en antibioticumgebruik.

Lees meer

Vakmanschap

'Als varkenshouder ben ik altijd het aller drukst rond de geboorte van onze biggen. Tijdens de eerste drie dagen moet je de biggen echt koesteren', vertelt varkenshouder Anne-marie Noordman. 

Lees meer