Verminderen antibioticumgebruik

De varkenssector heeft met succes het gebruik van antibiotica verminderd (in 2010 minus 61% t.o.v. 2009) en het gebruik van humaan kritische middelen in de varkenshouderij uitgebannen. 
Lees bij Nieuws het uitgebreide artikel over de reductie van het antibioticumgebruik bij varkens. 

Belangrijke pijlers voor dit succes zijn:

  • draagvlak voor het beleid
  • het werken met doelvoorschriften en
  • samenwerking in de gehele keten.

De sector wil ambitieus verder met als doel resistentie tot een minimum te beperken, zonder gezondheid en welzijn van de dieren te kort te doen.

In het antibioticadossier zijn flinke stappen voorwaarts gezet door een methode waarbij antibioticagebruik per bedrijf gemeten en onafhankelijk beoordeeld wordt en waarbij bedrijven zich kunnen vergelijken met collega’s.
Daarnaast is onderzoek gedaan naar de kritische succesfactoren op gebied van antibioticumgebruik. Door het delen van kennis en data hebben veel bedrijven grote stappen gemaakt. De aandacht gaat nu vooral uit naar die bedrijven waarbij het niet lukt om tot verdere verbetering te komen.

Op dit moment (anno 2020) vindt er promotieonderzoek plaats waarbij deze bedrijven door coaching worden begeleid om met dierenarts en voeradviseur het antibioticumgebruik verder te reduceren.  Hier vindt u meer informatie over het promotieonderzoek.

Daarnaast werkt de varkenssector met het Programma Vitale varkenshouderij aan een integrale benchmark voor diergezondheid en dierwelzijn, waar antibiotciumgebruik een onderdeel van is.