Klimaat in en om de stal

Het onderzoeksproject ‘Beter klimaat in varkensstallen’  wil de varkenshouderijketen een gezond stalklimaat voor dier én mens mogelijk maken, aantonen én borgen. 

De varkenshouderij werkt binnen het project aan innovaties op gebied van:

  1. Schone lucht in varkensstallen;
  2. Hele jaar rond varkens houden binnen de thermocomfort zone;
  3. Monitoring van luchtkwaliteit en temperatuur, inclusief alarmering;
  4. In beeld brengen van (neven)effecten van maatregelen;
  5. Kennisdoorstroming richting varkenshouders, medewerkers en onderwijs;
  6. Communicatie richting maatschappij

Dit project wordt ondersteund door ketenpartners op het gebied van stalinrichting, diergezondheid, humane gezondheid & veiligheid en onderwijsinstellingen.

Samen werken we aan innovaties die bijdragen aan een schonere lucht en een beter macro- en microklimaat voor alle diercategorieën in een varkensstal. Dataverzameling en – toepassing en alarmering hoort daar ook bij. Het onderzoek moet praktijkrijpe maatregelen opleveren voor toepassing in bestaande stallen. Ter inspiratie voor varkenshouders die een nieuwe stal gaan bouwen komt een er een model voor de “varkensstal van de toekomst”.

Het project is van belang voor alle schakels in de varkenshouderij. Door emissies aan de bron te verminderen, verbetert het stalklimaat voor mens en dier en zal de uitstoot richting omgeving afnemen. Hiermee werken we aan integrale oplossingen voor een beter klimaat in en om de varkensstal!