Hittestress voorkomen

De zomer van 2019 heeft een extreem warme periode gekend. Varkenshouders hebben hun uiterste best gedaan om de gevolgen voor hun dieren zo beperkt mogelijk te laten zijn. Hierbij zijn vele lessen geleerd en creatieve oplossingen bedacht. 

In opdracht van het consortium van het PPS project “klimaat in varkensstallen” heeft Wageningen Universiteit Research  een format voor het maken van een bedrijfsspecifiek hitteprotocol met vijf stappen opgesteld en een lijst met tips om hittestress te voorkomen. In deze lijst met tips zijn de slimme en creatieve oplossingen samengevoegd met de inzichten van erfbetreders en wetenschappers.

Een van de belangrijkste aanbeveling: wees goed voorbereid op hitte; ga niet pas handelen als het al warm is in de stal.

Zelf hitte in de stal voorkomen
Aan de slag om hittestress in de stal te voorkomen? Lees dan: 

Hitteprotocol voor transport van varkens. 

Vragen? Neem contact op met de POV: info@pov.nl