Ambities

Het verbeteren van het houden van varkens heeft al jarenlang de volle aandacht van de Nederlandse varkenshouderij. Binnen Europa heeft Nederland dan ook een belangrijke voortrekkersrol als het gaat om het verder verduurzamen van de varkensvleesproductie.

Een voorsprong die de Nederlandse varkenshouderij graag wil vasthouden en – waar economisch en maatschappelijk passend – verder wil doorontwikkelen. Daarom heeft zij de ambitie uitgesproken om via een beter gebruik van bestaande kennis en aanvullende innovaties verder te werken aan onder andere het terugdringen van biggensterfte en het vergroten van bigvitaliteit, het verder verlagen van het antibioticagebruik en het intact laten van varkensstaarten.

In de maatschappij is ongerustheid over de zorg voor varkens in de varkenshouderij. De Nederlandse varkenshouderij heeft te maken met een bijzondere combinatie van enerzijds technische vooruitgang (die ook leidt tot milieuwinst en een verbetering van het dierenwelzijn) en anderzijds een afname van het vertrouwen vanuit de maatschappij in de kwaliteit van de zorg voor de varkens.

De varkenshouderij is zich ervan bewust dat zij aandacht moet besteden aan deze bezorgdheid. Daarom geeft deze website inzicht in de initiatieven van de Nederlandse varkenshouderij om een aantal maatschappelijke issues aan te pakken en de resultaten te delen met een breed publiek.