Welzijn beren

Mannelijke varkens (beren) worden als big gecastreerd om te voorkomen dat het vlees een berengeur krijgt. De wens is te stoppen met castratie, maar intacte beren houden stelt andere eisen aan de bedrijfsvoering. 

Berengeur is een doordringende, onplezierige geur die kan ontstaan bij het verhitten van varkensvlees. Berengeur komt voor bij vlees van volwassen mannelijke varkens. Dit heeft te maken met de hormonenhuishouding van deze dieren. Bij vrouwelijke varkens of gecastreerde mannelijke varkens komt berengeur nauwelijks voor.

Om de berengeur te voorkomen, worden mannelijke biggen gecastreerd. Maar dat wordt meer en meer gezien als een aantasting van het welzijn van de biggen. Bovendien vinden varkenshouders het een onplezierige en arbeidsintensieve klus. Daar komt bij dat gecastreerde beren minder efficient met hun voer omgaan en vetter vlees leveren. Dat is economisch ongunstig. Steeds meer supermarkten vragen - uit welzijnsoverwegingen - naar vlees van beren. Om al deze redenen willen steeds meer varkenshouders de beren intact laten en gaan ze dus beren in hun stallen grootbrengen. Maar beren houden stelt andere eisen aan de bedrijsvoering en de ervaring hiermee ontbreekt.

Het onderzoek richt zich op het voorkomen en het vroeg detecteren van berengeur bij beren, door:
- fokkerijmaatregelen
- aangepaste voeding voor beren
- immunocastratie ofwel het vaccineren van beren 
- andere bedrijfsvoering op het gebied van hygiene, huisvesting, watergift en voer
- seksen van zaadcellen zodat er geen mannelijke biggen worden geboren
- detectie van berengeur tijdens het slachten

Lees bij Nieuws artikelen over castratie in de praktijk.