Resultaat onderzoek

Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met dierenartsen gewerkt aan een checklist Bigvitaliteit. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving in de kraamstal. Met het invullen van de checklist maakt een varkenshouder succesfactoren en verbeterpunten op het bedrijf inzichtelijk. Er zijn protocollen opgesteld met tips die helpen bij het oppakken van verbeterpunten. Hiermee werkt de varkenshouderij verder aan vitale biggen.  

De checklist geeft inzicht in verbeterpunten op het bedrijf. De focus ligt daarbij op een goede gezondheid, management, huisvesting in de kraamstal, voeding en huisvesting van guste en dragende zeugen, en opvang en adaptatie van opfokzeugen.