Big data

Voedselveiligheid en transparantie zijn van groot belang. De varkensketen werkt aan verdere transparantie door data te verzamelen en te delen tussen verschillende schakels. Door middel van onderzoek naar nieuwe technieken en de toepassing daarvan worden verbeterstappen gezet. Zo is het al mogelijk om met één oormerk de dieren te volgen tot en met de slacht. Voorheen waren daar meer merken voor nodig.

De vervolgstap ligt in ontwikkeling van RFID (identificatie op afstand via radiogolven). Door individuele herkenning krijg je een andere vorm van terugkoppeling door de gehele keten.