Onderzoek

Onderzoek is belangrijk voor een innovatieve varkenshouderij. Innovaties zijn nodig om de positie van de Nederlandse varkenshouderij te versterken én te komen tot een duurzame houderij die aansluit bij de wensen van consumenten en burgers. Met name waar het gaat om voedselveiligheid en het goed omgaan met het dierenwelzijn, de diergezondheid en het milieu. Om hier invulling aan te geven, heeft de varkenshouderij een krachtige onderzoeksagenda nodig. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft deze samen met het bedrijfsleven en het Ministerie van LNV opgesteld.

De belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn:

Bigvitaliteit

Varkenshouders hebben er belang bij dat dieren vitaal en gezond zijn vanaf de geboorte. Gezonde biggen die probleemloos opgroeien, zitten goed...

Lees meer

Intacte krulstaarten

Vanuit de EU is de wens om te stoppen met het couperen van varkensstaarten. Simpelweg stoppen is geen optie. Varkens zien de lange krulstaarten...

Lees meer

Welzijn beren

Mannelijke varkens (beren) worden als big gecastreerd om te voorkomen dat het vlees een berengeur krijgt. De wens is te stoppen met castratie, maar...

Lees meer

Verminderen antibioticumgebruik

De varkenssector heeft met succes het gebruik van antibiotica verminderd (in 2019 minus 61% t.o.v. 2009) en het gebruik van humaan kritische middelen...

Lees meer

Big data

Voedselveiligheid en transparantie zijn van groot belang. De varkensketen werkt aan verdere transparantie door data te verzamelen en te delen tussen...

Lees meer

Klimaat in en om de stal

Het onderzoeksproject ‘Beter klimaat in varkensstallen’  wil de varkenshouderijketen een gezond stalklimaat voor dier én mens...

Lees meer

Hittestress voorkomen

De zomer van 2019 heeft een extreem warme periode gekend. Varkenshouders hebben hun uiterste best gedaan om de gevolgen voor hun dieren zo beperkt mogelijk...

Lees meer

Nieuwe klimaatrichtlijnen voor stal zijn noodzaak

In veel varkensstallen is het te warm en zijn de concentraties kooldioxide en ammoniak te hoog. Dat komt vaak door een laag ventilatieniveau. Dat past...

Lees meer

Meten op dierniveau

Hoeveel koelt een varken af,  wat is de kwaliteit van de ingeademde lucht, hoe zit het met tocht? Met het kunstvarken - een meetinstrument dat...

Lees meer