Vakmanschap in het spotlicht

Waar veel bedrijven eigen marketing- en communicatieprofessionals in dienst hebben, hebben varkenshouders een aantal vrijwilligersorganisaties die hen ondersteunen bij de marketing en communicatie van hun bedrijf. Zij helpen met de organisatie van een open dag en het werven van bezoekers. Of verzorgen rondleidingen en excursies op varkensbedrijven voor groepen en schoolklassen. Of zij organiseren een open dialoog met burgers en zorgen dat onduidelijkheden of weerstanden worden weggenomen of verduidelijkt. Rode draad bij alle activiteiten en uitleg is het vakmanschap van de varkenshouder. Hoe runt een varkenshouder zijn/haar bedrijf en hoe wordt invulling gegeven aan maatschappelijke vragen over dierenwelzijn en gezondheid van de varkens. Elke varkenshouder heeft daarin zijn eigen verhaal en deze deelt hij/zij graag met geïnteresseerden.

De volgende organisaties ondersteunen varkenshouders:

Coalitie Vitale Varkenshouderij

Varkens Vandaag

Stap in de stal

Boeren van Nederland

Team Agro NL

Klasseboeren

Boert Bewust