Nieuws

Luzerne als hokverrijking

Op zijn volledig gesloten varkensbedrijf, van eigen aanfok tot en met de vleesvarkens, is Twan Stiphout uit Sambeek bezig met verschillende opties voor hokverrijking.  Jutezakken, strooisel, strobriketten, bijttouw, maar hij is met name gecharmeerd van luzerne voor de vleesvarkens en opfokzeugen.

Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst

 

Hokverrijking voor varkens kan beter

Hokverrijking voor varkens moet aan meerdere criteria voldoen. Op de punten veiligheid, bereikbaarheid voor de varkens en reinheid is hokverrijking volgens de NVWA over het algemeen in orde.  Maar hokverrijking moet ook wroetbaar, eetbaar, verrassend en afbreekbaar zijn. Daarin is nog winst te behalen. 

Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst

 

Ervaringen met pijnbestrijding na castratie biggen

Varkenshouders die biggen leveren aan Duitse varkensbedrijven doen het al: napijn bestrijden bij biggen die worden gecastreerd. De ervaringen: het kost 8 cent per big, maar de biggen zijn sneller weer op de been. Ze ogen fitter, slaan geen voerbeurt over en herstellen sneller. 

Lees het hele artikel in Nieuwe Oogst

 

 

Voor elk varken het juiste speelmateriaal

Welk afleidingsmateriaal is geschikt voor welke varkens? De nieuwe brochure Hokverrijking Varkens van Wageningen UR geeft informatie over hokverrijking, welke materiaal is effectief als verrijking en hoe en wanneer kan een varkenshouder het beste dit materiaal geven?

Varkens zijn intelligente dieren. Ook al krijgen varkens altijd voldoende voer met de juiste samenstelling, de drang om voedsel te zoeken zullen ze altijd hebben. Als er geen geschikte materialen voorhanden zijn waarmee ze kunnen experimenteren, kunnen ze hun zoekgedrag op hun soortgenoten gaan richten. Met nadelige gevolgen van dien, zoals het bijten in elkaars staarten en oren.

Bijtgedrag en verwondingen wil een varkenshouder voorkomen en daarom biedt hij afleidingsmateriaal aan. Om hierin de juiste keuze te maken, heeft Wageningen UR de brochure ‘Hokverrijking varkens’ opgesteld. Het geeft inzicht welk speelmateriaal er is, voor welke leeftijdscategorie, wat het juiste materiaal is en hoe en wanneer dit het beste kan worden aangeboden. In een overzicht zijn de mogelijkheden van speelmateriaal en hun eigenschappen op een rij gezet.

De brochure vindt u hier.

Persbericht 06/15/2018

Bigvitaliteit neemt toe in 2017

De bigvitaliteit is in 2017 verbeterd. Het uitvalspercentage van de biggen is licht gedaald van 13,6% (in 2016) tot 13,3%. Dit maakt de Stuurgroep Bigvitaliteit bekend op basis van de definitieve cijfers over 2017 die beschreven staan in de Voortgangsrapportage Plan van aanpak 'Verlaging biggenuitval'.

De stuurgroep Bigvitaliteit heeft als doel de verbetering van de bigvitaliteit en daarmee verlaging van de biggenuitval in Nederland. Dit is vastgelegd in het Plan van Aanpak ‘Verlaging biggenuitval’. De stuurgroep ziet in de daling van het uitvalspercentage over 2017 een stimulans en bevestiging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Checklist bigvitaliteit
De sector werkt hard om de bigvitaliteit verder te laten toenemen. Zo is 16 januari 2018 de checklist bigvitaliteit gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan erfbetreders om samen met varkenshouders en deskundigen in te vullen en met de uitkomsten daarvan aan de slag te gaan. Het is een praktische lijst met succesfactoren voor een betere bigoverleving in de kraamstal. Met het invullen van de checklist maakt een varkenshouder succesfactoren en verbeterpunten op het bedrijf inzichtelijk. Er zijn protocollen opgesteld met tips die helpen bij het oppakken van verbeterpunten. Er is in de vakpers en media ruim aandacht besteed aan de checklist en inmiddels is die breed verspreid. Met het gebruik van de checklist door erfbetreders en deskundigen is een start gemaakt. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Meer informatie is te vinden op www.varkensnet.nl.

Doorkijk 2018
In 2018 staat het verder uitdragen en in de praktijk implementeren van de checklist centraal. De zeugenhouders staan er niet alleen voor. Bigvitaliteit wordt sector breed opgepakt. Voor het verder verbeteren van de bigvitaliteit op de zeugenbedrijven is daarom het betrekken en motiveren van erfbetreders een belangrijk voorwaarde voor succes.

Erfbetreders zijn betrokken via de Focusgroep Bigvitaliteit die begin 2018 is geïnstalleerd. Deze groep denkt mee met het formuleren en oplossen van knelpunten in de praktijk en het uitrollen van kennis naar de zeugenhouders.