Inspiratie

Hoe runt een varkenshouder zijn/haar bedrijf? Hoe wordt invulling gegeven aan maatschappelijke vragen over dierenwelzijn en gezondheid van de varkens? Elke varkenshouder heeft daarin zijn eigen bedrijfsvoering en daarmee een eigen verhaal. Deze deelt hij/zij graag met geïnteresseerden. Vele vrijwilligers helpen hierin mee.