Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar

Publicatiedatum: 01-07-2020

Afnemers in binnen- en buitenland stellen hoge eisen aan het dierenwelzijn van varkens. Voor het aantoonbaar maken van een goed dierenwelzijn heeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij de welzijnscheck ontwikkeld. Hiermee kan een varkenshouder het riscio op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens in kaart brengen.

De welzijnscheck is onderdeel van de ambitie 'Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij' in het programma Vitale Varkenshouderij. De welzijnscheck is per 1 juli 2020 opgenomen in de IKB’s.

De welzijnscheck legt het welbevinden van varkens aantoonbaar vast, door een aantal belangrijke graadmeters voor dierwelzijn en diergezondheid. Denk aan de beschikbaarheid van ligruimte, gezond drinkwater en voer, afleidingsmateriaal, stalklimaat, hygiëne, gezondheid en schade aan dieren. Er is een welzijnscheck voor de verschillende diercategoreën: zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen.

Lees hier de welzijnscheck varkens in een notedop.

Alle informatie hierover en de invulbare online welzijnsscheck staan op www.welzijnscheckvarkens.nl

Overige berichten

Stappenplan minder antibiotica
Voeding draagt bij aan bigvitaliteit
Coaching bij nog verder terugbrengen antibioticagebruik
POV lanceert ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ tegen hittestress op warme dagen
Wees goed voorbereid op hitte!
Gebruik antibiotica laag en opnieuw gedaald
Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Aandacht voor risico's stof in stal