Wees goed voorbereid op hitte!

Publicatiedatum: 19-06-2020

De zomer van 2019 heeft een extreem warme periode gekend. Varkenshouders hebben hun uiterste best gedaan om de gevolgen voor hun dieren zo beperkt mogelijk te laten zijn. Hierbij zijn veel lessen geleerd en creatieve oplossingen bedacht. 

Wanneer al deze slimme en creatieve oplossingen worden samengevoegd met inzichten van erfbetreders en wetenschappers levert dat wijze aanbevelingen voor de volgende warme periode. Een van de belangrijkste aanbeveling: wees goed voorbereid op hitte; ga niet pas handelen als het al warm is in de stal.

Zelf aan de slag om hittestress in de stal te voorkomen? Lees hier het hitteprotocol en stel zelf een bedrijfsspecifiek hitteprotocol op. 

 

Overige berichten

Stappenplan minder antibiotica
Voeding draagt bij aan bigvitaliteit
Coaching bij nog verder terugbrengen antibioticagebruik
Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar
POV lanceert ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ tegen hittestress op warme dagen
Gebruik antibiotica laag en opnieuw gedaald
Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Aandacht voor risico's stof in stal