Bigvitaliteit blijft belangrijk speerpunt

Publicatiedatum: 04-07-2019

Varkenshouders hebben er belang bij dat biggen vitaal en gezond zijn vanaf de geboorte. Gezonde biggen die probleemloos opgroeien, zitten goed in hun vel en dragen bij aan een goed bedrijfsresultaat. 

Dat er toch varkens sterven, is een natuurlijk gegeven. Ondanks dat doen varkenshouders veel om de bigvitaliteit te verbeteren, de overlevingskansen van geboren biggen te optimaliseren en daarmee de sterfte op hun bedrijf zo laag mogelijk te houden. Het project Bigvitaliteit richt zich hierop.

in juni 2016 heeft de varkenssector een plan van aanpak ‘Verlaging biggenuitval’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn de activiteiten opgenomen die bijdragen aan vitale biggen en minder sterfte, op de korte en op de lange termijn.

Er worden op basis van de uitvoering van werkplannen periodiek voortgangsrapportages opgesteld die ook aan de Tweede Kamer zijn toegezonden.

De tussenrapportages kunt u hier raadplegen.

  1. voortgangsrapportage januari 2011
  2. voortgangsrapportage juni 2012
  3. voortgangsrapportage juli 2013
  4. voortgangsrapportage februari 2015
  5. voortgangsrapportage augustus 2015
  6. voortgangsrapportage januari 2017
  7. voortgangsrapportage_juni 2018
  8. voortgangsrapportage maart 2019

 

Overige berichten

Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Aandacht voor risico's stof in stal
Luzerne als hokverrijking
Hokverrijking voor varkens kan beter
Ervaringen met pijnbestrijding na castratie biggen
Antibioticumgebruik in de varkenshouderij daalt
Het beste speelmateriaal voor varkens
Bigvitaliteit neemt toe in 2017