Antibioticumgebruik in de varkenshouderij daalt

Publicatiedatum: 04-11-2019

Sinds 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Ook in 2018 is er weer een geringe daling gerealiseerd. Volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het Ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet!

De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden.

De varkenshouderij wil zich de komende periode richten op meer manieren om verdere verlaging van het antibioticumgebruik te stimuleren. Dit zijn:

1. Meer aandacht voor gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement;

2. Bedrijven die het structureel goed doen, belonen via marktconcepten;

3. Coaching van bedrijven die langdurig een hoog antibioticumgebruik hebben.
In kwaliteitssystemen zoals IKB is hiervoor ‘instrumentarium’ opgenomen. Verder moet het onderzoek naar de kritische (succes)factoren - dat momenteel wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) - handvatten opleveren voor een succesvolle coaching.

Extra aandacht voor antibioticum colistine
Een aanvaardbaar gebruik betekent ook dat antibiotica, die kritisch zijn in de humane geneeskunde (zogenaamde ‘last resort middelen’), terughoudend gebruikt worden. Colistine is zo’n last resort middel, dat ingezet kan worden in de humane geneeskunde bij patiënten met bacteriële infecties die resistent zijn voor de gangbare antibiotica.
In 2018 is het gebruik van colistine in de varkenssector iets gestegen, na enkele jaren van daling. Het gebruik blijft lager dan de laagste Europese benchmarkwaarde, maar is desondanks een aandachtspunt. Net als in voorgaande jaren zal het gebruik van colistine en de resistentie tegen dit middel gemonitord worden. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat de mogelijke oorzaken van de stijging van het gebruik in 2018 zijn.

Overige berichten

Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Aandacht voor risico's stof in stal
Luzerne als hokverrijking
Hokverrijking voor varkens kan beter
Ervaringen met pijnbestrijding na castratie biggen
Bigvitaliteit blijft belangrijk speerpunt
Het beste speelmateriaal voor varkens
Bigvitaliteit neemt toe in 2017