Aandacht voor risico's stof in stal

Publicatiedatum: 23-12-2019

Stof in de stal is een risico voor mens en dier. Uitgebreid veldonderzoek, dat eind 2019 in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) van start gaat, moet nieuwe inzichten geven.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de inspecties van de Inspectie Sociale Zaken en  werkgelegenheid (SZW) in 2018. Varkensbedrijven waar controles plaatsvonden, kregen van de inspectiedienst de opdracht om een blootstellingsonderzoek te doen. Omdat dit duur onderzoek is en  stof een sectoraal probleem blijkt, hebben POV en SZW overeenstemming bereikt om het onderzoek collectief uit te voeren, met de POV als opdrachtgever.

Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst over de risico's van stof in de stal.

Overige berichten

Stappenplan minder antibiotica
Voeding draagt bij aan bigvitaliteit
Coaching bij nog verder terugbrengen antibioticagebruik
Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar
POV lanceert ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ tegen hittestress op warme dagen
Wees goed voorbereid op hitte!
Gebruik antibiotica laag en opnieuw gedaald
Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid