Aandacht voor risico's stof in stal

Publicatiedatum: 23-12-2019

Stof in de stal is een risico voor mens en dier. Uitgebreid veldonderzoek, dat eind 2019 in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) van start gaat, moet nieuwe inzichten geven.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de inspecties van de Inspectie Sociale Zaken en  werkgelegenheid (SZW) in 2018. Varkensbedrijven waar controles plaatsvonden, kregen van de inspectiedienst de opdracht om een blootstellingsonderzoek te doen. Omdat dit duur onderzoek is en  stof een sectoraal probleem blijkt, hebben POV en SZW overeenstemming bereikt om het onderzoek collectief uit te voeren, met de POV als opdrachtgever.

Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst over de risico's van stof in de stal.

Overige berichten

Varkens houden mét staarten is moeilijk
Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid
Luzerne als hokverrijking
Hokverrijking voor varkens kan beter
Ervaringen met pijnbestrijding na castratie biggen
Antibioticumgebruik in de varkenshouderij daalt
Bigvitaliteit blijft belangrijk speerpunt
Het beste speelmateriaal voor varkens
Bigvitaliteit neemt toe in 2017