Nieuws

Stoppen met staarten couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid

Om het risico op staartbijten te beoordelen, ontwikkelde de POV samen met partners de welzijnscheck. Deze wordt in de loop van dit jaar ingevoerd.
Lees meer >

Aandacht voor risico's stof in stal

Stof in de stal is een risico voor mens en dier. Uitgebreid veldonderzoek, dat eind 2019 in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) van start gaat, moet nieuwe inzichten geven.
Lees meer >

Luzerne als hokverrijking

Op zijn volledig gesloten varkensbedrijf, van eigen aanfok tot en met de vleesvarkens, is Twan Stiphout uit Sambeek bezig met verschillende opties voor hokverrijking.  Jutezakken, strooisel, strobriketten, bijttouw, maar hij is met name gecharmeerd van luzerne voor de vleesvarkens en opfokzeugen. Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst.
Lees meer >

Hokverrijking voor varkens kan beter

Hokverrijking voor varkens moet aan meerdere criteria voldoen. Op de punten veiligheid, bereikbaarheid voor de varkens en reinheid is hokverrijking volgens de NVWA over het algemeen in orde.  Maar hokverrijking moet ook wroetbaar, eetbaar, verrassend en afbreekbaar zijn. Daarin is nog winst te behalen.  Lees hier het hele artikel in Nieuwe Oogst.
Lees meer >

Ervaringen met pijnbestrijding na castratie biggen

Varkenshouders die biggen leveren aan Duitse varkensbedrijven doen het al: napijn bestrijden bij biggen die worden gecastreerd. De ervaringen: het kost 8 cent per big, maar de biggen zijn sneller weer op de been. Ze ogen fitter, slaan geen voerbeurt over en herstellen sneller.  Lees het hele artikel in Nieuwe Oogst
Lees meer >

Antibioticumgebruik in de varkenshouderij daalt

Sinds 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Ook in 2018 is er weer een geringe daling gerealiseerd. Volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het Ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet!
Lees meer >

Bigvitaliteit blijft belangrijk speerpunt

Varkenshouders hebben er belang bij dat biggen vitaal en gezond zijn vanaf de geboorte. Gezonde biggen die probleemloos opgroeien, zitten goed in hun vel en dragen bij aan een goed bedrijfsresultaat. 
Lees meer >

Het beste speelmateriaal voor varkens

Welk afleidingsmateriaal is geschikt voor welke varkens? De nieuwe brochure Hokverrijking Varkens van Wageningen UR geeft informatie over hokverrijking, welke materiaal is effectief als verrijking en hoe en wanneer kan een varkenshouder de varkens het beste dit materiaal geven?
Lees meer >

Bigvitaliteit neemt toe in 2017

De bigvitaliteit is in 2017 verbeterd. Het uitvalspercentage van de biggen is licht gedaald van 13,6% (in 2016) tot 13,3%. Dit maakt de Stuurgroep Bigvitaliteit bekend op basis van de definitieve cijfers over 2017 die beschreven staan in de Voortgangsrapportage Plan van aanpak 'Verlaging biggenuitval'.   
Lees meer >

Onderzoek optimale toomgrootte gestart

Wageningen UR is gestart met onderzoek naar optimale toomgrootte. Er is behoefte aan inzicht in de economisch optimale toomgrootte van zeugen. Het economisch optimum zal tussen bedrijven verschillen door verschillen in o.a. productiviteit, prijsniveau, toegerekende kosten, soorten en type huisvesting en de beschikbaarheid en prijs van arbeid. Er wordt breder gekeken dan alleen naar het aantal grootgebrachte biggen.
Lees meer >