Nieuws

Stappenplan minder antibiotica

De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector met 61% gedaald. Zo’n driekwart van de varkensbedrijven gebruikt slechts beperkt antibiotica. Zij blijven onder de streefwaarden (groene gebied) van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Dit is bereikt door de gezamenlijke inspanning van varkenshouders, dierenartsen en voeradviseurs.
Lees meer >

Voeding draagt bij aan bigvitaliteit

November 2020 is de brochure 'Voeding van zeugen in relatie tot bigvitaliteit' verschenen. De brochure geeft naast handvatten over zeugenvoeding ook inzicht in het streefgewicht en spekdikte van de zeugen in verschillende stadia van inseminatie tot en met spenen.  Met als uiteindelijke doel om de bigvitaliteit te verbeteren.
Lees meer >

Coaching bij nog verder terugbrengen antibioticagebruik

De varkenshouderij heeft de afgelopen tien jaar het antibioticagebruik met grote stappen teruggebracht. De focus komt nu te liggen op de ‘rode bedrijven’ met een structureel te hoge dierdagdosering.
Lees meer >

Welzijnscheck maakt welbevinden varkens aantoonbaar

Afnemers in binnen- en buitenland stellen hoge eisen aan het dierenwelzijn van varkens. Voor het aantoonbaar maken van een goed dierenwelzijn heeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij de welzijnscheck ontwikkeld. Hiermee kan een varkenshouder het riscio op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens in kaart brengen.
Lees meer >

POV lanceert ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ tegen hittestress op warme dagen

Varkenshouderijorganisatie POV lanceert een zogenaamd ‘Bedrijfsspecifiek hitteprotocol’ dat ontwikkeld  is door Wageningen University & Research (WUR). Met dit hulpmiddel krijgen varkenshouders in beeld hoe zij hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen hittestress op warme dagen. Kern van het protocol is dat varkenshouders samen met hun medewerkers, adviseurs en dierenarts tijdig maatregelen nemen, effecten meten en evalueren wat nog beter kan.
Lees meer >

Wees goed voorbereid op hitte!

De zomer van 2019 heeft een extreem warme periode gekend. Varkenshouders hebben hun uiterste best gedaan om de gevolgen voor hun dieren zo beperkt mogelijk te laten zijn. Hierbij zijn veel lessen geleerd en creatieve oplossingen bedacht. 
Lees meer >

Gebruik antibiotica laag en opnieuw gedaald

Het antibioticumgebruik in de varkenshouderij is in 2019 opnieuw gedaald. Dat meldt de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa). Hiermee komt de totale daling uit op 61 procent sinds referentiejaar 2009.    
Lees meer >

Varkens houden mét staarten is moeilijk

Varkens met lange staarten houden is moeilijker dan de maatschappij denkt. Van de 30 varkenshouders die speciaal voor een project om varkens te houden mét staarten werden geselecteerd, zijn er nog maar 6 over.
Lees meer >

Niet meer couperen verbetert dierenwelzijn en diergezondheid

Om het risico op staartbijten te beoordelen, ontwikkelde de POV samen met partners de welzijnscheck. Deze wordt in de loop van dit jaar ingevoerd.
Lees meer >

Aandacht voor risico's stof in stal

Stof in de stal is een risico voor mens en dier. Uitgebreid veldonderzoek, dat eind 2019 in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) van start gaat, moet nieuwe inzichten geven.
Lees meer >