Nieuws

Bigvitaliteit blijft belangrijk speerpunt

Varkenshouders hebben er belang bij dat biggen vitaal en gezond zijn vanaf de geboorte. Gezonde biggen die probleemloos opgroeien, zitten goed in hun vel en dragen bij aan een goed bedrijfsresultaat. 
Lees meer >

Het beste speelmateriaal voor varkens

Welk afleidingsmateriaal is geschikt voor welke varkens? De nieuwe brochure Hokverrijking Varkens van Wageningen UR geeft informatie over hokverrijking, welke materiaal is effectief als verrijking en hoe en wanneer kan een varkenshouder de varkens het beste dit materiaal geven?
Lees meer >

Bigvitaliteit neemt toe in 2017

De bigvitaliteit is in 2017 verbeterd. Het uitvalspercentage van de biggen is licht gedaald van 13,6% (in 2016) tot 13,3%. Dit maakt de Stuurgroep Bigvitaliteit bekend op basis van de definitieve cijfers over 2017 die beschreven staan in de Voortgangsrapportage Plan van aanpak 'Verlaging biggenuitval'.   
Lees meer >

Onderzoek optimale toomgrootte gestart

Wageningen UR is gestart met onderzoek naar optimale toomgrootte. Er is behoefte aan inzicht in de economisch optimale toomgrootte van zeugen. Het economisch optimum zal tussen bedrijven verschillen door verschillen in o.a. productiviteit, prijsniveau, toegerekende kosten, soorten en type huisvesting en de beschikbaarheid en prijs van arbeid. Er wordt breder gekeken dan alleen naar het aantal grootgebrachte biggen.
Lees meer >